Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Prezydent Miasta Piły ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej przy alei Wojska Polskiego w Pile

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Piły podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piły o uchwaleniu MPZP miasta Piły w rejonie ulicy Jastrzębiej i rzeki Gwdy

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia  MPZP miasta Piły w rejonie ulic: Wroniej, Jastrzębiej i Przepiórczej

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Piły informuje o wykazie nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent Miasta Piły ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowych położonych w Pile

Nieruchomości Mieszkania/domy
Partner Logo

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP miasta Piły w rejonie ulic Wawelskiej i Magazynowej

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Piły podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piły o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Piły podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu

Nieruchomości Grunty, działki