Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk masy upadłości HUTY SZKŁA ANEWAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż składników masy upadłości

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości Teresy Lewkowicz - Leszka zaprasza do udziału w konkursie ofert organizowanym w celu wyboru nabywcy prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Piotrkowie Tryb., przy ul. A.F. Modrzewskiego 13 blok 8 m. 39

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi zawiadamia o postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Wiśniewskiej

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Rzęczykowskiego zaprasza do udziału w II konkursie ofert organizowanym w celu wyboru nabywcy nieruchomości lokalowej położonej w Tomaszowie Maz.

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

BZP: Zakup 2 samochodów osobowych z napędem elektrycznym dla potrzeb Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Część 1 : dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Część 2: dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sprzedaż i dostawa zestawów diagnostycznych, odczynników, materiałów kontrolnych, podłoży transportowych i pasków do badania moczu.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Remont dróg powiatowych w miejscowościach Milejów i Gościmowice I - Gościmowice II

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: PRZEBUDOWA ULICY PSZCZELEJ W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Sukcesywny zakup paliwa dla pojazdów i urządzeń Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Modernizacja (remont) bieżni okólnej przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania przedsięwzięcia „Z lekkoatletyką za pan brat” (SP11).

Przetargi Przetargi na roboty budowlane