Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Zakup i dostawa endoprotez stawu biodrowego pierwotnych i rewizyjnych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup aparat. med. oraz pozostałego sprzętu w ramach dot. cel. na finans. realizacji inwestycji pt: „Doposażenie i adaptacja pomieszczeń SOR w ramach SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu” – część 7

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa sprzętu informatycznego

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Usługa w zakresie żywienia pacjentów SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Dzierżawa analizatorów laboratoryjnych wraz z zapewnieniem odczynników oraz innych materiałów eksploatacyjnych”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Usługa w zakresie żywienia pacjentów SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory – Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory – Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego

Przetargi Przetargi na roboty budowlane