Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Urząd Gminy Polkowice informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i dzierżawy

Komunikaty Komunikaty urzędów

Urząd Gminy Polkowice informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej Polkowicach przy ul. Głogowskiej 11 A

Komunikaty Komunikaty urzędów

Urząd Gminy Polkowice informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w granicach działki w obrębie Sucha Górna

Komunikaty Komunikaty urzędów

BZP: Ubezpieczenie majątku będącego w posiadaniu PDR Sp. z o.o. oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadaniem mienia i ubezpieczenia komunikacyjne

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Dostawa produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. w Polkowicach”, w tym Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Działem Farmacji”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zapleczy szatniowo-sanitarnych w Nowej Wsi Lubińskiej

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Dostawa sprzętu koszącego z podziałem na dwa zadania. ”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Dostawa zamiatarki chodnikowej z możliwością pracy całorocznej. ”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Dostawa zamiatarki chodnikowej z możliwością pracy całorocznej. ”

Przetargi Przetargi na dostawę