Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Starosta Poznański podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

Nieruchomości Grunty, działki

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec upadłego C.M. MOTOMARKET

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Starosta Poznański zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydent Miasta Poznania zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej” w Poznaniu

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Poznania informuje o wykazie nieruchomości nr 13/2022 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Poznania informuje o wywieszeniu wykazu, dot. umowy najmu lokalu nr 6 przy ul. K. Wielkiego 24/26 w trybie bezprzetargowym

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Komunikat ZTM Poznań dot. Remont trasy PST od 1 sierpnia

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Poznańska SM „Winogrady" w Poznaniu, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: proj. technicznego remontu instalacji odgromowej oraz wykonanie remontu na jego podstawie w bud. na Os. Przyjażni w Poznaniu

Przetargi Roboty budowlane

Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak informuje o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Prezydent Miasta Poznania informuje, o nieruchomości zabud. do sprzedaży w trybie bezprzetargowym poł. w Poznaniu przy ul. Burgundzkiej 4

Nieruchomości Mieszkania/domy
Partner Logo

Partnerzy serwisu