Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

​​​​​​​Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego, obejmującego likwidację majątku dłużnika Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Inter...

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Informacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o ogłoszeniu przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Zakopanem przy ulicy Droga do Rojów 21

Nieruchomości Grunty, działki

Starosta Poznański podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, na czas oznaczony 3 lat

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sieci wodociągowej oraz ujęć wód podziemnych w obrębach Mościczki i Witnica

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydent Miasta Poznania podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Poznania o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Poznaniu

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Dyckerhoff Polska sp. z o.o. przedstawia ofertę sprzedaży nieruchomości, zabudowanej węzłem betoniarskim wraz z infrastrukturą techniczną, położonej w Poznaniu przy ul Góreckiej 31

Nieruchomości Obiekty

Zawiadomienie pokrzywdzonego o skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu

Komunikaty Komunikaty firm

Zawiadomienie pokrzywdzonego o skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu

Komunikaty Komunikaty firm

Zawiadomienie pokrzywdzonego o skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu

Komunikaty Komunikaty firm