Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulicy Janikowskiej w Poznaniu

Komunikaty Komunikaty urzędów

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec HESTR Sp. z o.o.

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk masy upadłości DARK STORK STUDIOS Sp. z o.o. w Poznaniu ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu dokonał zmian listy wierzytelności oraz I i III uzupełniającej listy wierzytelności upadłego Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu dokonał zmian listy wierzytelności postępowania upadłościowego upadłego Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika ITSC Sp. z o.o. z...

Syndycy i Komornicy Upadłość

Starosta Poznański zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kwiatowej w Gądkach

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon Cmentarza Górczyńskiego w Poznaniu

Komunikaty Komunikaty urzędów

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto XI Wydział Gospodarczy stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego PBG Technologia sp. z o.o.

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Zarząd Powiatu w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, przeznaczonej do sprzedaży

Nieruchomości Wykazy