Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje o wykazie uzupełniającym nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2022

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy od Podinspektora do Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej

Praca i Szkolenia Praca w sektorze publicznym
Partner Logo

Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: od Podinspektora do Inspektora w Referacie Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego

Praca i Szkolenia Praca w sektorze publicznym
Partner Logo

Burmistrz  Pruszcza Gdańskiego ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Radunia” w Pruszczu Gdańskim ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację bieżącą, usuwanie awarii i usterek oraz drobne prace porządkowe

Przetargi Usługi

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego obieszcza przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego m. Pruszcz Gdański Osiedle Komarowo

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

BZP: Utrzymanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2022 r.

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostawa wraz z usługą sadzenia drzew na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Przetargi Dostawy

Partnerzy serwisu