Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Pruszkowie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa ul. Groblowej w Pruszkowie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa leków dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki komunalne zarządzane przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Obsługa prawna Powiatu Pruszkowskiego (2)

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Utrzymywanie zieleni na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa artykułów czystości

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Przygotowanie i dostarczanie posiłków obiadowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Pruszkowie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa materiałów biurowych

Przetargi Przetargi na dostawę