Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Starosta Przemyski zawiadamia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obr. Ujkowice, gm. Przemyśl

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Przemyski informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Żurawicy

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Przemyski informuje o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem boksu garażowego nr 4, poł. w Kalnikowie gm. Stubno

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Przemyski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Bolestraszycach, w gminie Żurawica

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Przemyski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Bolestraszycach, w gminie Żurawica

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Przemyski informuje o zamieszczonym wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Wapowcach

Komunikaty Komunikaty urzędów

BZP: Dostosowanie Szpitala w ramach „ Dostępności PLUS w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Przetargi Roboty budowlane

BZP: WZMOCNIENIE SPĘKANYCH I USZKODZONYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH ORAZ WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW ŚCIANY PÓŁNOCNEJ BUDYNKU PRZY UL. WŁADYCZE 11 W PRZEMYŚLU (DZIAŁKA NR 924, 912 OBRĘB 207)

Przetargi Roboty budowlane

BZP: OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W RAMACH PROJEKTU PN. „GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIAST POPT 2014-2020”

Przetargi Usługi

BZP: Wymiana trzech sztuk okien w kamienicy przy ul. Serbańskiej 7 w Przemyślu-II

Przetargi Roboty budowlane

Partnerzy serwisu