Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w Hucisku Jawornickim, gm. Jawornik Polski

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w Czercach

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Nowosielcach

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku toczy się postępowanie o nabycia w drodze zasiedzenia nieruchomości położonej w Rozborzu, gm. Przeworsk

Komunikaty Komunikaty z Sądów

BZP: „Przebudowa mostu w miejscowości Pantalowice” polegająca na przebudowie mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr P 1623 R w km 4+028,5 wraz z dojazdami”

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Budowa mostu na rzece Wisłok w miejscowości Gniewczyna Łańcucka wraz z drogami dojazdowymi

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Przeworsk , obręb nr 3, dz. o nr ewid. 4356, Przeworsk , obręb nr 1 , dz. o nr ewid.1097/1

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Remont kładki na rzece Wisłok w miejscowości Świętoniowa w ciągu drogi powiatowej nr P1579R Grzęska – Świętoniowa w km 5+990

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Przetargi Dostawy

BZP: Remont kładki na rzece Wisłok w miejscowości Świętoniowa w ciągu drogi powiatowej nr P1579R Grzęska – Świętoniowa w km 5+990

Przetargi Roboty budowlane

Partnerzy serwisu