Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: „Instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu – pawilon łóżkowy, parter – Szpital Joannitas w Pszczynie - postępowanie powtórzone”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: ZP/SP/28/2023_Dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Joannitas w Pszczynie.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Świadczenie usług sprzątania budynku Pszczyńskiego Centrum Kultury przy ul. Jagiełły 1, parkingu oraz terenu zewnętrznego przy ul. Jagiełły 1 oraz Sali tanecznej w budynku przy ul. Piastowskiej 1”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: ZP/SP/29/2023_Usługi transportu medycznego typu S i typu P realizowane na rzecz Szpitala Joannitas w Pszczynie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Roboty i usługi w zakresie utrzymania dróg w gminie Pszczyna, dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Usługa obsługi portierni oraz bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Pszczyńskiego Centrum Kultury, a także ochrony osób znajdujących się w budynku PCKUL przy ul. Jagiełły 1 w Pszczynie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Świadczenie usług sprzątania budynku Pszczyńskiego Centrum Kultury przy ul. Jagiełły 1, parkingu oraz terenu zewnętrznego przy ul. Jagiełły 1 oraz Sali tanecznej w budynku przy ul. Piastowskiej 1”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: ZP/SP/26/2023_Usługa wywozu i utylizacji odpadów medycznych realizowaną na rzecz Szpitala Joannitas w Pszczynie.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa artykułów spożywczych dla Żłobka Miejskiego w Pszczynie w 2024 r.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Pszczyna.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane