Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Burmistrz Miasta Puck ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w Pucku przy ul. Antoniego Miotka

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Burmistrz Miasta Puck Ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu na parterze budynku przy ul. Nowy Świat w Pucku

Nieruchomości Lokale użytkowe
Partner Logo

BZP: Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym oraz kardiomonitora z funkcją defibrylatora

Przetargi Dostawy

BZP: „Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Pucku” : Część 1. PODWÓRKO BEZ BARIER Część 2. STREFA AKTYWNOŚCI I STREET WORKOUT NA ORLIKU

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeeorowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Przetargi Dostawy

BZP: Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeeorowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Przetargi Dostawy

BZP: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na „Remoncie dachu dawnego klasztoru Sióstr Elżbietanek – obecnie budynku Szpitala Puckiego wpisanego do gminnego rejestru zabytków”.

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostawa 246 laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Przetargi Dostawy

Partnerzy serwisu