Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Starosta Radomszczański o zamiarze ograniczenia korzystania z nieruchom. poł. w Radomsku, w obrębie 0031_Radomsko

Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Konstantym Konradzie Konarzewskim

Komunikaty Komunikaty z Sądów

BZP: Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Witosa w Radomsku

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa aparatu ultrasonograficznego.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wyroby medyczne do systemu Mobilnego do pomiaru FFR/iFR oraz Ivus”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa aparatu ultrasonograficznego.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do zabiegów ortopedycznych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku.” (PROCEDURA POWTÓRZONA)

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1500E, nr 3952E, nr 3906E, nr 3910E, nr 3923E, nr 3929E, nr 3918E

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miasta Radomska, siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego i mycie okien w siedzibie Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Batorego, ul.Sienkiewicza i ul.Ogrodowej w Radomsku

Przetargi Przetargi na usługi