Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w obrębie 0005 Jadwinówka

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności udziału nieruchomości położonej w miejscowości Ciężkowice

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Iwonie Marii Bareja c. Mariana i Wacławy

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Radomsku zawiadamia, iż toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: Zdzisławie Kubasiak, synu Józefa i Władysławy

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Radomsku zawiadamia, iż toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: Antonim Bieleckim, synu Stanisława i Stanisławy

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Radomsku zawiadamia, iż toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Marianie Górak, synu Stefana i Haliny

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości leśnej położonej w województwie łódzkim, powiecie radomszczańskim

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Huta Drewniana, w powiecie radomszczańskim, w województwie łódzkim

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej 101214_2 Żytno,

Komunikaty Komunikaty z Sądów

BZP: „Kompleksowe sprzątanie budynków i terenów wokół budynków wraz z zielenią i utrzymaniem zimowym nieruchomości własnych i Gminy Miasta Radomsko oraz pomieszczeń biurowych TBS Spółka z o.o. ”

Przetargi Przetargi na usługi