Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 w Rawie Mazowieckiej

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrii i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia IT i komputerów do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu „Aktywna szkoła zawodowa bez barier” nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby świetlicy środowiskowej.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrii i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Rozbudowa istniejącej hali namiotowej na terenie ZGO Pukinin wraz z wymianą jej obudowy i pokrycia

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Świadczenie usług związanych z obsługą projektu: „Aktywna szkoła zawodowa bez barier” nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa budynku OSP połączona z głęboką termomodernizacją oraz zagospodarowaniem terenu

Przetargi Przetargi na roboty budowlane