Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce- (gr. pow.) Podkonice

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Miasta Rawa Mazowiecka

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu IT w ramach projektu „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Budowa budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych niebezpiecznych

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Rawa Mazowiecka oraz jednostek organizacyjnych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu IT w ramach projektu „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa leków-postępowanie uzupełniające

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych niebezpiecznych

Przetargi Przetargi na usługi