Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Prezydent Miasta Rybnika informuje o wyłożeniu do wglądu proj. planu zagospodarow. przestrzennego dla cz. m. Rybnika obszar w rej. ulic Dożynkowej i Strzeleckiej (MPZP 69-4)

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Rybnika informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu proj. planu zagospodarow. przestrzennego dla cz. m. Rybnika obszar w rej. ulicy Sportowej (MPZP 54-53).

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Rybniku

Nieruchomości Grunty, działki

Starosta Rybnicki obwieszcza uchylenie decyzji i wydanie nowej dot. przebudowy ul. Warneńczyka w Rybniku

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydenta Miasta Rybnika informuje o wyłożeniu do wglądu proj. planu zagospodarownia przestrzennego dla m. Rybnika, obejmuje obszar w rej. ulicy Frontowej (MPZP 54-48).

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Rybnika informuje o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydenta Miasta Rybnika wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ul. Za Komendą w Rybniku wraz z przebudową skrzyżowań

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Rybnicki informuje o wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, obr. Łuków

Komunikaty Komunikaty urzędów

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży, w drodze pisemnego przetargu, udział wynoszący ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały
Partner Logo

Prezydent Miasta Rybnika w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwest. drogowej, pn.: Budowa drogi łączącej ulice Orkana – Olszycka w Rybniku

Komunikaty Komunikaty urzędów