Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Prezydent Miasta Rybnika podaje do publicznej wiadomości wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Nieruchomości Wykazy

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży, w drodze pisemnego przetargu, udział wynoszący ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w Rybniku

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały
Partner Logo

Na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Zagłoby

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rybniku przy ul. Mariana Rejewskiego

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Przemysłowej

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Rybniku

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rybniku przy ul. Bogusławskiego

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Rybnika podaje do publicznej wiadomości wykaz gminnych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent Miasta Rybnika podaje do publicznej wiadomości wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie

Nieruchomości Grunty, działki