Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Rybnika informuje o wycofaniu wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Rybnika podaje do publicznej wiadomości wykaz gminnych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Nieruchomości Wykazy

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej w Rybniku

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały
Partner Logo

Prezydent Miasta Rybnika podaje do publicznej wiadomości wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych  do oddania w użyczenie

Nieruchomości Wykazy

Starosta Rybnicki podaje do publicznej wiadomości informację  o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych na terenie Powiatu Rybnickiego

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Rybnika podaje do publicznej wiadomości wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Nieruchomości Grunty, działki

BZP: Roboty ogólnobudowlane w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku w trybie projektuj i buduj

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rybnickiego w zakresie remontów nawierzchni jezdni: remont mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco - ul. Parkowa w Czerwionce-Leszczynach

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Termomodernizacja budynku Żłobka ,,SKRZAT’’ przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane