Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk masy upadłości Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela spółki PBS Finanse S.A.

Syndycy i Komornicy Inne

BZP: Dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu Sanockiego oraz jednostek podległych.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Prace konserwatorskie i restauratorskie wokół cembrowiny renesansowej studni na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sanoku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wymiana elementów drewnianych wieży na dziedzińcu zamkowym

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Restauracja tzw. „Sali Kolebkowej” w północnej części Zamku Królewskiego w Sanoku i zaadoptowanie jej do funkcji ekspozycyjnej

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu Sanockiego oraz jednostek podległych.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sanok

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2024/2025

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane