Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Burmistrz Miasta Sierpca podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Sierpc, położonej w Sierpcu w rejonie ulicy Płockiej i ulicy Adama...

Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz Miasta Sierpca podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Nieruchomości Wykazy

​​​​​​​Burmistrz Miasta Sierpca podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonej w Sierpcu przy ul. Białobłockiej

Nieruchomości Wykazy

BZP: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Pilika i Plac Chopina – III etap

Przetargi Roboty budowlane

BZP: REMONT ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO - CZĘŚĆ II

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz usług na potrzeby projektów: "Cyfrowa Gmina" oraz "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

Przetargi Dostawy

BZP: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPZZOZ W SIERPCU CZĘŚĆ I

Przetargi Dostawy

BZP: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem ma pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie Kościelnym

Przetargi Dostawy

BZP: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPZZOZ W SIERPCU CZĘŚĆ I

Przetargi Dostawy

Partnerzy serwisu