Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i innym budynkiem niemieszkalnym, położonej w Sierpcu

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia nieruchomości położonej w Piaskach gmina Sierpc

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Gawlik z domu Forysiak (córce Jerzego i Janiny)

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Burmistrz Miasta Sierpca podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Nieruchomości Wykazy

Burmistrz Miasta Sierpca podaje do publicznej wiadomości, że zostały wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Nieruchomości Wykazy

Burmistrz Miasta Sierpca podaje do publicznej wiadomości, że zostały wywieszone wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomości Wykazy

BZP: DOSTAWA SPRZĘTU WYKORZYSTYWANEGO DO ARTROSKOPII DLA SPZZOZ W SIERPCU

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa oleju opałowego

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "Rolnictwo" w ZSCKR w Studzieńcu” - Przebudowa budynku inwentarskiego

Przetargi Przetargi na roboty budowlane