Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Wójt Gminy Skąpe ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Niekarzyn

Nieruchomości Grunty, działki

BZP: „Budowa remizy strażackiej ze świetlicą wiejską i infrastr. techniczną w Niekarzynie” w ramach projektu pt.: „Budowa obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Niekarzyn"

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Budowa remizy strażackiej ze świetlicą wiejską i infrastr. techniczną w Niekarzynie” w ramach projektu pt.: „Budowa obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Niekarzyn"

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: "Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turystycznej części Gminy Skąpe" - III przetarg

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: "Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turystycznej części Gminy Skąpe" - II przetarg

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: "Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turystycznej części Gminy Skąpe" - II przetarg

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Budowa remizy strażackiej ze świetlicą wiejską i infrastr. techniczną w Niekarzynie” w ramach projektu pt.: „Budowa obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Niekarzyn"

Przetargi Przetargi na roboty budowlane