Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnej dla Instytutu Ogrodnictwa –PIB,4/ZP/2024

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Skierniewice

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Skierniewice

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Zakładu Agroinżynierii w trybie zaprojektuj i wybuduj dla potrzeb Instytutu Ogrodnictwa – PIB 7/ZP/2024

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem logotypu Miasta Skierniewice

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego, 5/ZP/2024

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Remont wiaduktu nad torami PKP z uwzględnieniem schodów z wiaduktem na terenie PKP przy ul. Dworcowej"

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa mostu oraz wyremontowanie drogi powiatowej nr 1316E od miejscowości Psary do miejscowości Esterka granica Gminy Nowy Kawęczyn

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Usługi organizacji wyjazdu

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawy implantów ortopedycznych.

Przetargi Przetargi na dostawę