Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: „Naprawy cząstkowe jezdni masą mineralno-asfaltową z recyklera, „na zimno” i interwencyjne oraz emulsją i grysem ulic miasta Skierniewice w 2023r. ”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice w 2023r.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania inwestycyjnego: "Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha w mieście Skierniewice"

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej i bielizny operacyjnej wraz z nieodpłatnym użyczeniem dystrybutorów z odzieżą operacyjną oraz dzierżawa odzieży operacyjnej (bluza + spodnie).

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu Miasta Skierniewice

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Sukcesywna dostawa oleju napędowego do ciągników, maszyn i urządzeń ogrodniczych w okresie dwóch lat, 32/ZP/2022

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Budowa i przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą tech. (tj. kanalizacją deszczową oraz oświetleniem i instalacją elektr. i kanałem technologicznym) przy ul.Bohaterów Kragujewca w Bydgoszczy

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Skierniewice usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 Gmina Bolimów, Gmina Kowiesy, Gmina Godzianów - II

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie koncepcji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ulicy Łowickiej w ciągu drogi krajowej nr 70

Przetargi Przetargi na usługi