Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Ogłoszenie Burmistrza Skwierzyny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP miasta Skwierzyna

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Burmistrza Skwierzyny o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP miasta Skwierzyna w rejonie kompleksów wojskowych

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Skwierzyny podaje do do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Skwierzyny zawiadamia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Skwierzyna

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Skwierzyny o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż na własność nieruchomości

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Skwierzyny o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż na własność nieruchomości

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

BZP: Dostawa sprzętu i oprogramowania

Przetargi Dostawy

BZP: Dostawa i montaż doposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna”.

Przetargi Dostawy

BZP: Budowa budynku biurowego - podwójnej kancelarii leśnictw Chrobotek i Zawarcie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – II postępowanie

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Budowa drogi leśnej DP 15 do celów gospodarczych, pożarowych i wywozu drewna

Przetargi Roboty budowlane

Partnerzy serwisu