Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Burmistrz Słubic podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat

Nieruchomości Wykazy

Podaje się do publicznej wiadomości informację o zarządzeniach Burmistrza Słubic

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

W siedzibie UM w Słubicach wywieszony został wykaz nieruchomości - lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

Nieruchomości Mieszkania/domy

BZP: Organizacja dla mieszkańców Gminy Słubice imprez o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wiosenne i letnie nasadzenia kwiatów na terenie miasta Słubice.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa lokalnych oczyszczalni ścieków z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłączami w miejscowościach Świecko, Rybocice, Kunice

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: "MODERNIZACJA KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W SŁUBICACH"

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Słubice

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Adaptacja Budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonej na działce o nr 566 w Słubicach

Przetargi Przetargi na roboty budowlane