Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Prezydent Miasta Sopotu informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent Miasta Sopotu informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent Miasta Sopotu zawiadamia o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Komunikaty Komunikaty urzędów

BZP: Dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych dla Instytutu Oceanologii PAN

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wykonanie dokumentacji dla robót budowlanych na obiektach: I. ZOZ przy ul. Chrobrego 6/8 w Sopocie; II. ZOZ przy ul. Jana z Kolna 16 w Sopocie; wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - ponowne

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa i montaż kriokomory do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wykonanie dokumentacji dla robót budowlanych na obiektach: I. ZOZ przy ul. Chrobrego 6/8 w Sopocie; II. ZOZ przy ul. Jana z Kolna 16 w Sopocie; wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od ul. Andersa do ul. 23 Marca w Sopocie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie COG w PCR im. dr J. Titz–Kosko w Sopocie Sp. z o.o.” dofinansowanego z EFRR, w podziale na 6 Pakietów

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie COG w PCR im. dr J. Titz–Kosko w Sopocie Sp. z o.o.” dofinansowanego z EFRR, w podziale na 6 Pakietów

Przetargi Przetargi na dostawę