Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Starosta Stalowowolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ograniczeniu korzystania z nieruchomości oraz o udzieleniu zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na wykonanie inwestycji

Komunikaty Komunikaty urzędów

BZP: „Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I” (III)

Przetargi Roboty budowlane

BZP: "Dostawa zestawów komputerowych, oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT oraz urządzeń peryferyjnych” (II) w zakresie dostawy zestawów komputerowych oraz monitorów ...

Przetargi Dostawy

BZP: Utworzenie strony internetowej Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli

Przetargi Usługi

BZP: Zakup sprzętu oraz wyposażenia finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Przetargi Dostawy

BZP: Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne (Etap V)

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostawa sprzętów AGD dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola.

Przetargi Dostawy

BZP: Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń SP ZOZ

Przetargi Usługi

BZP: Dostawa artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchni dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola

Przetargi Dostawy

BZP: "Dostawa środków czystości na potrzeby Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli"

Przetargi Dostawy

Partnerzy serwisu