Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Starosta Starachowicki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poł. w msc. Styków

Komunikaty Komunikaty urzędów

BZP: Dostawa samochodu do przewozu osób dializowanych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko-Kamienna - Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remont oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Starachowickiego

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa samochodu do przewozu osób dializowanych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Świadczenie usług odławiania, przewożenia i przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroniska w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w latach 2024-2026”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zakup samochodu brygadowego DSL dla Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa samochodu do przewozu osób dializowanych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Świadczenie usług weterynaryjnych w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w latach 2024-2026

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Przebudowa ul. Fryderyka Chopina w Starachowicach”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane