Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk Stargard Borst sp. z o.o. oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelność wchodzącą w skład masy upadłości

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk Masy Upadłości Stargard BORST Sp. z o.o. sprzeda ruchomości

Syndycy i Komornicy Ruchomości

BZP: Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego przy ul. Marii Konopnickiej 27, 27A w Stargardzie.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Jana Śniadeckiego 19A, 19B w Stargardzie.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa i montaż wyposażenia Pracowni TK, Pracowni endoskopowej oraz SOR w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja i doposażenie SOR.. – zakup s. przywoławczego i s. komunikacji w podziale na 2p

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Modernizacja budynku biurowego przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków własnym transportem do szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Stargard ".

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Modernizacja zestawu do załadunku drewna - wymiana żurawia- II Postepowanie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Przebudowa ujęcia wody w Lubowie”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane