Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Burmistrz Supraśla podaje do publicznej wiadomości, że zamieszczono wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Burmistrz Supraśla ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Supraśl

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Burmistrz Supraśla ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Supraśl

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Burmistrz Supraśla ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Supraśl

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Burmistrz Supraśla ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Supraśl

Nieruchomości Grunty, działki

BZP: 2 - Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ulicy Podleśnej w Sobolewie gmina Supraśl - etap 1 - z wykorzystaniem mieszanek mineralno-asfaltowych

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Rozbudowa Rynku w Supraślu - etap II

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na budynek mieszkalny w Surażkowie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie gminy Supraśl

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Sukcesywne wykonanie równania i profilowania dróg gruntowych i poboczy gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Supraśl

Przetargi Przetargi na usługi