Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Januszówce, gmina Spiczyn

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku prowadzi postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Kłębów Stary, gm. Piaski

Komunikaty Komunikaty z Sądów

BZP: Przebudowa drogi powiatowej nr 2127 L Siedliska-Marysin-Izdebno w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni na odcinku długości około 650 m.

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostawa sprzętu ogólnomedycznego

Przetargi Dostawy

BZP: Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym przy ul. Targowej

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostawa kruszywa drogowego

Przetargi Dostawy

BZP: Dokumentacja projektowa pn. „Budowa ul. Żwirki i Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - odcinek od drogi serwisowej S12/17 do ul. Brzegowej

Przetargi Usługi

BZP: „Przygotowanie i dostawa posiłków dla Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce w roku szkolnym 2022/2023”

Przetargi Usługi

BZP: „Przygotowanie i dostawa posiłków dla Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce w roku szkolnym 2022/2023”

Przetargi Usługi

BZP: „Budowa placu zabaw na terenach zielonych kompleksu sportowo-rekreacyjnego Park Avia”

Przetargi Roboty budowlane

Partnerzy serwisu