Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Burmistrz Świecia podaję do wiadomości infor. w sprawie przystąpienia do sporządz. planu zagospod. przestrzennego dla obszaru poł. przy ul. Falistej, ul. Elektryków i ul. Brzozowej na terenie SRG Vistula Park II w Sulnowie. 

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Świecia o zmianie Uchwały dot. planu zagospod. przestrzennego obszaru między ulicami Armii Krajowej, Cukrowników, Wodną i Wincentego Witosa w Świeciu. 

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Świecia ogłasza przystąpienie do sporządzenia planu zagospod. przestrzennego dla obszaru poł. przy ul. Falistej, ul. Elektryków i ul. Brzozowej na terenie SRG Vistula Park II w Sulnowie

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Świecia ogłasza przystąpienie do sporządzenia planu zagospod. przestrzennego dla obszaru zawartego między ul. Armii Krajowej, Cukrowników, Wodną i Wincentego Witosa w Świeciu. 

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Świecia o zakończeniu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwest. polegającej na budowie sieci wodociągowej Topolinek-Chrystkowo

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Świecia informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz do użyczenia

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Świecia informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Komunikaty Komunikaty urzędów

BZP: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świeciu

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW MOBILNYCH

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Usługi transportowe samochodami ciężarowymi dla Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu

Przetargi Przetargi na usługi