Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewitalizacji dawnego ogrodu jordanowskiego (kompleksu parkowo-rekreacyjnego) w rejonie ulic Sikorskiego i Harcerskiej w Świętochłowicach

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wynajem samochodów ciężarowych

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Sukcesywne dostawy produktów leczniczych oraz żywności medycznej na potrzeby Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Sukcesywne dostawy ryb do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Świętochłowicach - do końca roku 2023

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa infrastruktury pasa drogowego ul. Wyzwolenia w Świętochłowicach”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Modernizacja infrastruktury w zakresie przeciwdziałania, rozprzestrzeniania się, zapobiegania i zwalczania COVID-19 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w formule „zaprojek(...)

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500)

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Modernizacja infrastruktury w zakresie przeciwdziałania, rozprzestrzeniania się, zapobiegania i zwalczania COVID-19 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w formule „zaprojek(...)

Przetargi Przetargi na roboty budowlane