Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk  masy upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki udziału w prawie do lokalu mieszkalnego w położonego w Szczecinie, ul. Gen. L. Rayskiego 2/40

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłemu

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk Masy Upadłości  „ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A.  w upadłości sprzeda samochody

Syndycy i Komornicy Ruchomości

Likwidator Buchalter Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w Szczecinie

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości CSV Classics spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie w upadłości sprzeda z wolnej ręki pakiet wierzytelności

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

MSM Pomorska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na  wykonanie usług remontowych balkonów budynku mieszkalno – usługowego w Szczecinie

Przetargi Roboty budowlane

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym LUDUS PARTNER spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, wyznaczono sędziego komisarza

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sędzia komisarz ogłasza o udostępnieniu oddzielnego ostatecznego plany podziału w postępowaniu upadłościowym HOSSA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki (pisemny przetarg ofertowy): 50 (pięćdziesiąt) udziałów w spółce HORNET sp. z o.o. w Szczecinie

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Partnerzy serwisu