Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk sprzeda z wolnej ręki wierzytelność wchodzącą w skład masy upadłości Krzysztofa Kasprowiaka

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk masy upadłości Zbigniewa Pisarka zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 80 udziałów

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Zachodnipomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych: w obrębie 0005 gmina Miasto Stargard, w obrębie 0013 Lipnik gmina Stargard

Nieruchomości Obiekty

Syndyk Masy Upadłości E. Proinvest oferuje do sprzedaży z wolnej ręki, pakiet wierzytelności

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk Masy Upadłości E. Proinvest sprzeda udział w wysokości 1/30 w prawie własności nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę, położoną przy ul. Zamojskiej obręb Nad Odrą  82

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie

Nieruchomości Grunty, działki

Sędzia komisarz poucza o możliwości przeglądania dodatkowego ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości Artura Bykowskiego

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielni Mieszkaniowej „CHROBRY” z siedzibą w Szczecinie sprzeda z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości WIERZYTELNOŚCI upadłej

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk Masy Upadłości Smart Monitor Sp. z o.o. w Szczecinie sprzeda z wolnej ręki wierzytelność upadłego

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk masy upadłości MYFACTORY Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży z wolnej ręki ruchomości po obniżonej cenie

Syndycy i Komornicy Nieruchomości