Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Prezydent Miasta Tczewa informuje o wykazie nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent Miasta Tczewa informuje o wykazie lokali przeznaczonych do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki

Nieruchomości Wykazy

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Aktywny Tczew - przebudowa i modernizacja obiektu sportowo-basenowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Sprzątanie wewnętrzne budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczew będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: "Świadczenie usługi w zakresie przejmowania, przechowywania i obsługi dokumentacji będącej własnością Starostwa Powiatowego w Tczewie”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Odbiór odpadów komunalnych z Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew oraz jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w latach 2024-2025.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych Powiatu Tczewskiego”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN. „BUDOWA I REMONT CHODNIKÓW W POWIECIE TCZEWSKIM 2023”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Remont drogi gminnej w miejscowości Śliwiny (dz. nr 89)

Przetargi Przetargi na roboty budowlane