Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na sprzedaż udziału w nieruchomości, położonej  w Tomaszowie Mazowieckim, przy ulicy Długiej 68 A

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

BZP: Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych oraz wtórników tablic rejestracyjnych wg obowiązujących wzorów określonych przepisami prawa do oznaczania pojazdów na rok 2023

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Usługa weterynaryjna zwierząt w 2023 roku

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Realizacja sytemu natężenia ruchu drogowego w Tomaszowie Mazowieckim

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice, Gmina Tomaszów Mazowiecki

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup i dostawa paliw płynnych do pojazdów i maszyn na potrzeby własne Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (II POSTĘPOWANIE)

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Utrzymanie zieleni miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim w 2023 roku

Przetargi Przetargi na usługi