Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Prezydent Miasta Torunia zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placu Teatralnego w Toruniu

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydent Miasta Torunia informuje o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placu Teatralnego w Toruniu

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Toruński informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomości Wykazy

W Sądzie Rej. w Toruniu X Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Bank S.A. w Warszawie o nabycia spadku po Marcinie Ronatowskim

Komunikaty Komunikaty z Sądów

BZP: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

Przetargi Usługi

BZP: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki

Przetargi Usługi

BZP: Zakup i dostawa mebli wraz z montażem dla Kujawsko - Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Toruniu w 2022 roku

Przetargi Dostawy

BZP: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zad.„Przebudowa budynków/remont na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnością”

Przetargi Usługi

BZP: „Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej i wodociągowej przy budynkach Wydziału Chemii UMK, przy ul. Gagarina 7 w Toruniu”.

Przetargi Roboty budowlane

Partnerzy serwisu