Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk masy upadłości Lecha Stefańskiego sprzeda w drodze konkursu ofert zdekompletowany, wyłączony z eksploatacji zespół maszyn do wydmuchu folii

Syndycy i Komornicy Ruchomości

Starosta Toruński informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Nieruchomości Wykazy

Przed Sądem Rejonowym w Toruniu Wydział X Cywilny toczy się postępowanie wniosku Wandy Sokołowskiej z udziałem Krajowej Spółki Cukrowej SA w Toruniu sprawa o umorzenie odcinka zbiorowego 16685 akcji imiennych serii ME wystawionych przez Krajową...

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Starosta Toruński zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komunikaty Komunikaty urzędów

Geofizyka Toruń S.A. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony zewnętrzny  na zbycie pojazdów

Syndycy i Komornicy Ruchomości

Syndyk masy upadłości Bańkowski, Winiarski Nesta-Bis Spółka jawna z siedzibą w Toruniu zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości położonych w Toruniu

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości ”United” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kuczku zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości

Syndycy i Komornicy Ruchomości

Starosta Toruński informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Nieruchomości Wykazy

BZP: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności SP ZOZ w Mogilnie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usługi stałej ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Sądu Okręgowego w Toruniu

Przetargi Przetargi na usługi