Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Burmistrz Miasta Ustka informuje o wykazie nieruchomości, przeznaczonej  do oddania w dzierżawę   w trybie bezprzetargowym

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Wójt Gminy Ustka informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Burmistrz Miasta Ustka informuje o wykazie nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Burmistrz Miasta Ustka informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę    w trybie bezprzetargowym

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Wójt Gminy Ustka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym, położonym w obrębie Wytowno, gm. Ustka

Nieruchomości Obiekty
Partner Logo

Wójt Gminy Ustka ogłasza  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Wójt Gminy Ustka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie działki położonej w obrębie geodezyjnym Dębina, z przeznaczeniem na płatne miejsca postojowe (parking płatny)

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Burmistrz Miasta Ustka informuje o wykazie nieruchomości, przeznaczonej  do oddania w dzierżawę   w trybie bezprzetargowym

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Wójt Gminy Ustka zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Niestkowo, gmina Ustka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Wójt Gminy Ustka informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Nieruchomości Wykazy