Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Branżowego Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Rewitalizacja zabytkowej kapliczki domkowej w Babicy” w formie „zaprojektuj i wybuduj

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa implantów dla ZZOZ w Wadowicach

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Aktualizacja wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej budynków ZZOZ w Wadowicach

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej niezbędnej do wykonania robót budowlanych polegających na „Budowie hali sportowej przy ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Wadowice

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ponikwi

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja boiska do piłki nożnej na os. Wadowity

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Branżowego Centrum Umiejętności w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa źródła ciepła opartego na pompach ciepła zlokalizowanych na zrzucie ścieków z oczyszczalni ścieków w Wadowicach wraz z zabudową instalacji PV

Przetargi Przetargi na roboty budowlane