Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położnej w Katowicach

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości grun. zabudow. poł. w Knurowie przy ul. Parkowej

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Upadłość

Syndyk Masy Upadłości os. fizycznej nieprowadzącej działalności gospod. sprzeda zabudowaną nieruchomość upadłej położoną w Jaworznie przy ul. Wapniówka

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk Masy Upadłości os. fizycznej nieprowadzącej działalności gospod. sprzeda udział w prawie wł. zabudow. nieruchomości poł. w Czeladzi przy ul. Polnej

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk Masy Upadłości os. fizycznej nieprowadzącej działalności gospod. sprzeda udział w prawie do lokalu mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk osoby prywatnej ogłasza przetarg pisemny na zbycie udziału w wysokości 4/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk osoby prywatnej ogłasza przetarg pisemny na zbycie udziału w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowy prawie do lokalu mieszkalnego w Katowicach

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk ogłasza przetarg pisemny na zbycie udziału w wysokości 1/12 w prawie własności nieruchomości gruntowej w gminie Ełk Płociczno

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza konkurs ofert na oddanie lokali mieszkalnych w najem, położonych w Warszawie na Osiedlu  Żoliborz II, Młociny

Ogłoszenie medium Nieruchomości Mieszkania/domy

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej, sprzeda nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości: udział 1/1 w nieruchomości gruntowej zabudowanej

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Upadłość