Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Prezydent Miasta Wejherowa informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia i użyczenia

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie, przy ul. Marynarki Wojennej 54

Nieruchomości Grunty, działki

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż udziału ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Suchym Dworze przy ul. Borchardta 28

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Starosta Wejherowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w Wejherowie obr. 16, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/2

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Wejherowa informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Nieruchomości Wykazy

BZP: ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Wejherowie.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Przebendowskiego 1, w roku 2023

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wykonanie remontu elewacji budynków przy ul. Klasztornej 2 oraz Klasztornej 4 w Wejherowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa"

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania czystości budynków Wejherowskiego Centrum Kultury–Filharmonii Kaszubskiej oraz Kamienicy Sztuki, wraz z przyległym do nich terenem z podziałem na 3 części

Przetargi Przetargi na usługi