Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Wykonie łazienki wraz z wc w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej” - powtórka

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „„Modernizacja kanalizacji w zakresie wykonania odpowietrzeń wentylacyjnych” - powtórka

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonie łazienki wraz z wc w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej” - powtórka

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonie łazienki wraz z wc w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej” - powtórka

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Obsługa szpitalnego systemu parkingowego – powtórka II

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania „Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej"

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa obiektu infrastruktury technicznej – zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka w 269a w Bystrej

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa drobnego sprzętu medycznego, materiałów medycznych dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonie łazienki wraz z wc w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej” - powtórka

Przetargi Przetargi na roboty budowlane