Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Prezydent Miasta Włocławek, infarmuje o wykazie nieruchomości położonej we Włocławku, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Nieruchomości Grunty, działki

Przed Sądem Rej. we Włocławku toczy się sprawa z wniosku WM Traugutta 20 we Włocławku o nabycia spadku po Alicji Rucińskiej z d. Konwerskiej, c. Jana i Marii

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Prezydent Miasta Włocławka ogłasza pierwszy przetarg ustnym nieograniczonym, nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Jasnej

Nieruchomości Grunty, działki

Prezydent Miasta Włocławek informuje o wywieszeniu wykazu dot. sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Broniewskiego

Nieruchomości Wykazy

Przed Sądem Rej. w Radziejowie I Wydz. Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Włodzimierza Matusiaka o zasiedzenie nieruch. poł. w Osięcinie, wol. kujawsko-pomorskie

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym we Włocławku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Marczewskim

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Prezydent Miasta Włocławek informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Płockiej do sprzedaży w drodze przetargu

Nieruchomości Grunty, działki

Prezydent Miasta Włocławek inf. o wykazie nieruchomości grun. przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu połozonej we Włocławku

Nieruchomości Wykazy

Prezydent Miasta Włocławka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci gruntowej poł. we Włocławku przy ul. Płockiej

Nieruchomości Grunty, działki

Prezydent Miasta Włocławek informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości poł. we Włocławku do sprzedaży

Nieruchomości Wykazy

Partnerzy serwisu