Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Prezydent Miasta Włocławek jako starosta informuje p nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, poł. we Włocławku, w obrębie Leopoldowo

Nieruchomości Grunty, działki

Prezydent Miasta Włocławek jako starosta informuje p nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, poł. we Włocławku przy ul. Wiejskiej

Nieruchomości Grunty, działki

Prezydenta Miasta Włocławekinformuje o nieruchomościach lokalowych do oddania w użyczenie, położonych we Włocławku

Komunikaty Komunikaty urzędów

Przed Sądem  w Radziejowie toczy się postępowanie z wniosku Marka Marynowskiego o nabycie przez zasiedzenie pr. własności zabud. nieruchomości poł. przy ulicy Krótkiej 4 w Piotrkowie Kujawskim

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie sprzedaży, w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Jasnej

Nieruchomości Grunty, działki

Przed Sądem Rej. we Włocławku toczy się sprawa z wniosku Iwony Wasielewskiej o zasiedzenie nieruchomości położonej w misc. Rakutowo, gm. Kowal

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy we Włocławku wzywa następców prawnych Olgi Rydel do niezwłocznego odbioru depozytu przechowywanego w Sądzie Rejonowym we Włocławku

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym we Włocławku toczy się postępowanie o stwierdzenie, iż wnioskodawcy nabyli przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk masy upadłości zaprasza do składnia ofert z dodatkową licytacją na zakup nieruchomości gruntowych, położonych we Włocławku, Łochocinie i Popowie

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Sąd Rej. we Włocławku Wydz. I Cywilny wydał postanowienie na złożenie do depozytu sądowego tyt. odszkodowania za nieruchomość, obr. Dobierzyn, gm. Lubraniec

Komunikaty Komunikaty z Sądów