Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia, że zostanie wywieszona informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze zamiany części nieruchomości, położonej w Wołominie, przy ul. Kobyłkowskiej 1

Nieruchomości Wykazy

BZP: 141.Dzierżawa i konserwacja urządzeń kserograficznych i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług gastronomicznych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie w 2023 r.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: 142.Wywóz nieczystości stałych oraz odpadów segregowanych z budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Wołominie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 miesięcy

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wynajem, zakup i magazynowanie iluminacji świątecznych na sezon 2022/2023

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Sporządzenie dok. proj. rozbudowy drogi powiatowej nr 4366W na odc. od skrzyż. z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyż. gm. Zielonka

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: 140.Przebudowa pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie przy ul. Legionów 85

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: 141.Dzierżawa i konserwacja urządzeń kserograficznych i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego remontera drogowego

Przetargi Przetargi na dostawę