Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

W Sądzie Rej. w Zabrzu toczy się sprawa z wniosku Zabrzańskiej SM w Zabrzu o nabycie spadku po Waldemarze Schneider, synu Henryka i Łucji

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Zabrzu toczy się sprawa z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej „RAZEM” siedz. Zabrze o nabycie spadku po Cecylii Gołębiowskiej, c. Michała i Anieli zd Gembuś

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu toczy się sprawa o nabycie spadku po Zofii Gębczyk, córce Hryzostoma i Stanisławy zd Juszkiewicz

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Zabrzu toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Zabrze o zasiedzenie nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Pawliczka

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Zabrzu toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Erwinie Jonasie, synu Józefa i Gertrudy

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Zabrzu toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Zielonej 5

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rej. w Zabrzu toczy się sprawa z wniosku EOS 1 FIZ NFS w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Kaszy, synu Konrada i Róży

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu toczy się postępowanie o nabycie spadku po Eugenii Popielowskiej, córki Włodzimierza i Pauliny

Komunikaty Komunikaty z Sądów